Z wizytą w Pałacu Kleniewskich w Kluczkowicach

Dnia 18 lutego 2019 roku uczniowie klasy VII i VIII wraz z organizatorem wyjazdu Panią Beatą Mirosław zwiedzali zabytkowy XIX wieczny Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach. Budynek pałacu znajduje się na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Sam pałac jest typowym przykładem architektury eklektycznej o cechach klasycyzmu oraz ciekawym przykładem wiejskiej rezydencji ziemiańskiej otoczonej przez piękny park. Znajduje się tam utworzona w 1944 roku szkoła rolnicza, (obecnie Technikum Ogrodnicze) i Muzeum Regionalne założone w 2007 roku. 

W muzeum powitała nas Pani Dyrektor Jadwiga Religa, która na początek przedstawiła nam ciekawą prezentację na temat Kluczkowic, pałacu – poszczególnych właścicieli, a przede wszystkim Rodziny Kleniewskich.
Muzeum w swoich zbiorach posiada cztery działy: prehistoryczny, historyczny i historii kolejki wąskotorowej, etnograficzny i oświatowy. Z wielkim zaciekawieniem obejrzeliśmy pomieszczenie dawnej biblioteki pałacowej z oryginalnym wystrojem w stylu zakopiańskim, projektu Stanisława Witkiewicza. Zwiedzaliśmy pięć sal muzealnych, w których znajdowały się cztery wystawy stałe, m.in. gabinet Jana Kleniewskiego oraz kaplicę pałacową. W pomieszczeniach dawnej jadalni uczniowie podziwiali eksponaty sztuki ludowej naszego regionu, a w okazałym dawnym salonie oglądali ciekawostki archeologiczne z badań wykopaliskowych z terenu Powiatu Opolskiego.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Grobowiec Rodziny Kleniewskich znajdujący się na cmentarzu parafialnym we Wrzelowcu.
Dzięki temu wyjazdowi edukacyjnemu wzbogaciliśmy swoją wiedzę z języka polskiego, historii, geografii, zawodoznawstwa oraz ciekawie spędziliśmy kolejny dzień ferii zimowych.
Wyjazd zakończył się obiadem w restauracji w Opolu Lubelskim.

Więcej informacji na stronie: www.muzeum.kluczkowice.pl

Opracowała: Beata Mirosław

zdjęcia z wycieczki