Podsumowanie semestru I w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu

Kolejny już raz w związku z kończącym się pierwszym semestrem przyszedł czas na podsumowanie pracy. Dnia 08 lutego 2019 roku na uroczystym apelu dyrektor szkoły podsumowała I semestr roku szkolnego 2018/2019 i wyróżniła najlepszych uczniów z klas I-VIII:

Z klasy I
Miłosza Ścibiora

Z klasy V
Julię Winiarską – średnia ocen 4,92 – wzorowe zachowanie
Natalię Wideńską – średnia ocen 4,92 – wzorowe zachowanie

Z klasy VI
Gabrielę Ziółek – średnia ocen 5.0 - wzorowe zachowanie.
Weronikę Michalak - średnia ocen 4.91 - wzorowe zachowanie.

Z klasy VII
Magdalenę Skraińską – średnia ocen 5,21 - wzorowe zachowanie.
Karolinę Dybalską – średnia ocen 5,07 - wzorowe zachowanie.

W rankingu klasowym:
najlepszą okazała się VI klasa ze średnią 4,06,
drugie miejsce zajęła IV klasa ze średnią 3,94.
trzecie miejsce zajęła klasy VII ze średnią 3,86,
czwarte miejsce klas V ze średnią 3,74
piąte miejsce klasa VIII ze średnią 3,7.


Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesów w nauce, a rodzicom utalentowanych dzieci.

Zdjęcia