Konkurs fotograficzny

„TWARZ NASZEJ ZIEMI - PRZYRODA, KULTURA, LUDZIE…”

Ubogi jest ten, kto nie zna i nie miłuje ziemi, na której się urodził i żyje. Podobny jest do drzewa bez korzeni. Skąd może czerpać soki potrzebne do życia? W jaki sposób będzie owocować? Jak może on nakarmić swoje dzieci pozytywnymi uczuciami do własnej ziemi, jeśli sam ich nie zna? "

W listopadzie zakończył się konkurs fotograficzny „Twarz naszej Ziemi – przyroda, ludzie, kultura” zorganizowany przez Panią Beatę Mirosław. Konkurs ogłoszony został dla uczniów klas 0-VIII.

Celem konkursu było:
• propagowanie wśród młodzieży sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu,
a jednocześnie jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej,
• znajdowanie magicznych miejsc i ludzi Krza oraz okolic, podkreślanie charakteru małej ojczyzny- zwłaszcza jej tradycji i dorobku kulturowego, elementów przyrody ożywionej i nieożywionej (charakterystyczne budowle, ciekawe obiekty, np.: kapliczki, krzyże, pomniki przyrody i kultury, piękne widoki),
• promocja Krza i okolic pod względem przyrodniczym i kulturowym,
• promowanie talentów młodzieży szkół podstawowych.

W konkursie udział wzięło 21 uczniów, którzy zostali nagrodzeni dnia 20 grudnia 2018 roku na apelu szkolnym.
Sponsorami nagród są Leroy Merlin oraz Decathlon, Lublin ul. Spółdzielczości Pracy.

Gratulujemy.


Organizator: Beata Mirosław