26.04.2018r. w naszej szkole odbył się Wiosenny Konkurs Recytatorski, którego organizatorkami były panie: Magdalena Nowak oraz Monika Zielińska. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.  
Do rywalizacji na najciekawszą interpretację wiersza stanęły dzieci podzielone na dwie grupy wiekowe.
I grupa: oddział przedszkolny i klasy I -III
II grupa: klasy IV - VII.
Recytatorzy przedstawili jeden dowolnie wybrany utwór o tematyce dotyczącej wiosny.  Szczególnie recytacje najmłodszych uczestników zasługiwały na najwyższą pochwałę i były nagradzone gromkim uznaniem jury.  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.

LAUREACI
I grupa:
I miejsce – Michalina Czępińska (kl. 0 ), Jakub Plewik (kl. 0),

                 Jagoda Ziółek (kl. II)

II miejsce – Dawid Borowski (kl. 0), Julia Żelechowska (kl. III)
III miejsce – Miłosz Ścibior ( kl. 0)

II grupa:
Wyróżnienie: Natalia Wideńska (kl. IV), Magdalena Skraińska (kl. VI), Kamila Tależyńska ( kl. VI)

opr.: Monika Zielińska

   
© ALLROUNDER