Konkurs "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie ogłosił  VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” . Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą  i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym. Uczniowie naszej szkoły zainteresowali się tematyką konkursu i chętnie do niego przystąpili. Wśród prac zostały wybrane dwie najbardziej twórcze wykonane przez Paulinę Rudzką uczennicę kl. V oraz Magdalenę Skraińską uczennicę kl. VI. Prace konkursowe zostały przekazane kierownikowi Placówki Terenowej KRUS w Bełżycach.

Opr. Małgorzata Rosińska-Adamiec