Podsumowanie semestru I w Szkole Podstawowej w Krzu  

Jeszcze nie tak dawno uczniowie  rozpoczynali nowy rok szkolny, a już przyszedł czas na pierwsze podsumowanie pracy. W związku z kończącym się pierwszym semestrem roku szkolnego 2017/18 w dniu 25 stycznia 2018 roku  na uroczystym apelu dyrektor szkoły podsumowała I semestr i wyróżniła najlepszych uczniów z klas IV-VI:

Klasa IV

Julia  Winiarska – średnia ocen 4,9 – wzorowe zachowanie

Klasa V

Weronika Michalak - średnia ocen 5,0 - wzorowe zachowanie.

Gabriela Ziółek – średnia ocen 4.9 - wzorowe zachowanie.

Klasa VI

Magdalena Skraińska – średnia ocen 5,2 - wzorowe zachowanie.

Karolina Dybalska – średnia ocen 4,9 -  wzorowe zachowanie.

W rankingu klasowym:

najlepszą  okazała się V klasa  ze średnią 4,0,

drugie miejsce zajęła VII  klasa ze średnią 3,87.

trzecie miejsce zajęły klasy IV i VI ze średnią 3,85.

Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesów w nauce.

 

Opr. Jolanta Kucaba