13 listopada cała społeczność szkolna uczestniczyła w Akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Integralną częścią szkolnych obchodów Święta 11 Listopada był konkurs plastyczny zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pt. „Flaga BIAŁO-CZERWONA” Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów poczucia przynależności narodowej, przywiązania do symboli narodowych i ich poszanowania. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, wszystkie prace plastyczne były bardzo ciekawe i jakże wymowne w aspekcie patriotyzmu. Przy ocenianiu brano pod uwagę różnorodność użytych materiałów, technikę , pomysłowość oraz staranność wykonania. Najładniejsze flagi zostały nagrodzone. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

opr.: Małgorzata Węglińska

   
© ALLROUNDER