Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego

Szkoła Podstawowa w Krzu przystąpiła do projektu ,,Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego''w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 ,,Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu pięciu nauczycieli z naszej szkoły zostanie przeszkolonych w zakresie nauczania programowania w klasach I – III. Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć w formie papierowej i elektronicznej, zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji zadań praktycznych z uczniami, komputer przenośny, oraz dostęp do platformy e-learningowej wraz ze wsparciem mentora.

Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu programowania w wymiarze 30 godzin lekcyjnych, w tym jedne zajęcia wyjazdowe realizowane poza szkołą w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. Koszty transportu pokryje beneficjent.

Dzięki udziałowi w tym projektu Szkoła Podstawowa w Krzu uzyskała 15 nowych laptopów Lenowo, o wartości 21 807 zł.

Mam nadzieję, że będą one służyły długo zarówno uczniom jak i nauczycielom urozmaicając różne zajęcia, szczególnie informatyczne.


Opr. J. Kucaba