Dnia 08 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie zarówno uczniom jak i pracownikom  szkoły procedury dotyczącej zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia życia i zdrowia.        
Dokładnie o godzinie 11 po usłyszeniu sygnału alarmowego oznaczającego natychmiastowe opuszczenie budynku nauczyciele wraz  z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne.
Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – Dyrektor Jolancie Kucabie. 

Po przeliczeniu okazało się, że wszyscy zarówno uczniowie jak i pracownicy bezpiecznie opuścili budynek szkoły.

Alarm został odwołany i uczniowie wrócili na lekcje.

Ewakuacja przebiegła sprawnie i bez paniki. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas ćwiczeń dzieci zachowały spokój i w sposób zorganizowany opuściły budynek szkoły. Nauczyciele zabezpieczyli dokumentację szkolną i zapewnili bezpieczeństwo dzieciom, które znajdowały się pod ich opieką.

Próbna ewakuacja została przeprowadzona pod bacznym okiem Państwowej Straży Pożarnej w Bełżycach, której serdecznie dziękujemy.

Opr. J. Kucaba

   
© ALLROUNDER