II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS III "MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII"

II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Klas III "MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII " odbył się 14 czerwca 2017 roku. Do rywalizacji o miano "Małego Mistrza Ortografii" przystąpili przedstawiciele z następujących szkół: SP Babin, SP Matczyn, SP Kierz. Reprezentanci wymienionych szkół zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Do ortograficznych zmagań przystąpiło 9 uczestników.

Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu dyktanda. Następnie uczestnicy rozwiązywali test ortograficzny. W skład komisji konkursowej weszły panie: Bożena Rosińska, Magdalena Lewandowska i Beata Igras - opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.

Finalistami tegorocznego konkursu zostali:

I miejsce Izabela Gliwka (SP Matczyn)
II miejsce Hubert Skiba (SP Babin)

II miejsce Bartłomiej Walczak (SP Babin)
III miejsce Julia Winiarska (SP Kierz)

GRATULACJE!

Wszystkie osoby biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz upominki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich nauczycielom, którzy pomogli uczniom w przygotowaniu się do konkursu oraz czynnie zaangażowali się w przebieg konkursu- wspomagając prace komisji konkursowej.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

opr.: Beata Igras