27 lutego 2017 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym „Bezpieczni na drodze ".
Głównym celem turnieju jest:
-jest rozwijanie i popularyzowanie wśród dzieci świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem.
- samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu różnych źródeł informacji, w tym technologii komputerowej.
-rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.
Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV -IV. Poprzedzony był pogadankami i pokazami na temat bezpieczeństwa, zasad ruchu drogowego na lekcjach techniki . Uczniowie korzystali z programów komputerowych o bezpieczeństwie i gier o ruchu drogowym. Mieli spotkanie z policjantem, który zwracał uwagę na bezpieczeństwo i zagrożenia, które mogą napotkać dzieci w drodze do i ze szkoły i uczestniczyli w konkursie plastycznym "Bezpieczni na drodze".

Odpowiedzialnymi i prowadzącymi turniej byli pan Ireneusz Szwajgier i panie Beata Igras i Renata Popiołek. Wszyscy uczestnicy turnieju wykazali się dużą wiedzą dotyczącą zasad bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, znajomością przepisów i znaków drogowych. Poziom był wyrównany.
W wyniku zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców.

A oto laureaci z klas I - III

Jagoda Ziólek kl. I
Wiktor Tokarzewski kl. II
Natalia Wideńska kl. III
Julia Winiarska kl. IIII

Laureaci klas IV-VI:

Magdalena Skraińska kl. V
Natalia Lech kl. V
Weronika Michalak kl. IV


Laureaci turnieju zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami w postaci kamizelek odblaskowych ,znaczków odblaskowych i breloczków Konkurs przyczynił się do utrwalenia wiedzy oraz rozwijania umiejętności, które sprawiają, że uczniowie stają się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego dbającymi o bezpieczeństwo swoje i innych.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

opr.: Beata Igras

 

 

.

   
© ALLROUNDER