Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2016/2017

Koniec semestru to w każdej szkole czas wytężonej pracy dla uczniów gorączkowo poprawiających stopnie, ale także dla nauczycieli, którzy po wystawieniu ocen muszą dokonać analizy osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych oraz sporządzić sprawozdania z klasyfikacji.

13 stycznia 2017 roku  na uroczystym apelu dyrektor szkoły podsumowała I semestr roku szkolnego 2016/2017 i wyróżniła najlepszych uczniów z klas IV-VI:

Klasa IV

Weronika Michalak - średnia ocen 5.0 - wzorowe zachowanie.

Gabriela Ziółek – średnia ocen 5.0 - wzorowe zachowanie.

 

Klasa V

Karolina Dybalska – średnia ocen 5,0 -  wzorowe zachowanie.

Magdalena Skraińska – średnia ocen 4,9 - wzorowe zachowanie.

 

Klasa VI

Olga Nalewajko – średnia ocen 4,9 - wzorowe zachowanie.

 

Najlepszą  okazała się IV klasa  ze średnią 4,14.

Drugie miejsce zajęła V klasa ze średnią 4,01.

Trzecie miejsce zajęła klasa VI ze średnią 3,85.

 Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesów w nauce.

opr.: Dyrektor Jolanta Kucaba