Bóg się rodzi!!! Pokój ludziom dobrej woli!

Niech nadchodzące świąteczne dni Bożego Narodzenia

będą znakiem  Bożej obecności wśród chwil radosnych i trudnych,

niech wniosą w nasze życie nadzieję , radość i pokój,

mające źródło w Bogu, który zamieszkał wśród nas,

aby On sam strzegł, chronił i błogosławił

nam w każdym dniu 2017 roku.

Tego życzy Samorząd Uczniowski wszystkim Nauczycielom,

Pracownikom Szkoły, Rodzicom oraz wam koledzy i koleżanki.

Wesołych Świąt!!!