„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”.

W czwartek 27 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem  udali się na cmentarz w Bełżycach, aby już tradycyjnie przed Świętem Zmarłych  posprzątać Grób Napiórkowskich . Dziewczęta oczyściły grób z liści, powyrywały chwasty -  zapaliłyśmy znicze za pamięć zmarłych. Odwiedziłyśmy też groby żołnierzy którzy zginęli podczas II wojny światowej i są pochowani na naszym cmentarzu im również zapaliliśmy znicz pamięci. Jest to akcja ,którą w naszej szkole pielęgnuje się i przeprowadza od wielu lat. Dzięki niej oddajemy cześć zmarłym i uczymy się szacunku dla tradycji. Takie momenty skłaniają też do refleksji i zadumy, gdyż pamięć o zmarłych świadczy o żywych.

Uczniowie biorący udział w akcji:

Gabrysia Ziółek,

Weronika Michalak,

Natalia Górniak,

Karolina Siwiec

Opiekun – Małgorzata Węglińska.

Serdecznie dziękujemy p. Agnieszce Ziółek za pomoc w dowiezieniu dzieci na cmentarz.

opr.: Opiekun SU -  Małgorzata Węglińska