W roku szkolnym 2014/2015 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panią Beatą Mirosław po raz pierwszy włączył się do  akcji charytatywnej „Kredki dla Afryki”. Program ten prowadzony jest przez Fundację ASANTE, która jest organizacją pozarządową. Głównym celem Fundacji jest pomoc w rozwijaniu edukacji dzieci w Afryce. Materiały dydaktyczne dostarczane są do placówek oświatowych w Kenii, Zambii, Mauretanii i Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Placówki, które są wspierane przez Fundację to prowincjonalne szkoły, które najczęściej wyposażone są w stare, niewygodne ławki bez oparcia i tablicę.
Uczniowie z naszej szkoły przez kilka miesięcy przynosili przybory szkolne. Udało się nam zebrać ponad 5 kg.
Wszystkim darczyńcom dziękujemy.

Opracowała
Beata Mirosław

   
© ALLROUNDER