25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Szkoła to miejsce, gdzie ta świadomość jest bardzo ważna. Doskonałą okazją do uświadomienia młodym ludziom skutków przebywania w hałasie był zorganizowany 27 kwietnia 2015 roku „Poniedziałek – dzień ciszy”. Takiego dnia jeszcze nie było. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ spodobał się wszystkim. Niektórzy zapominali się, ale generalnie cel został osiągnięty. Nasi nauczyciele czuwali, aby uczniowie starali się zachowywać cicho. Organizatorką tego dnia była Pani Beata Mirosław - opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 

Czy udało się do końca naszym uczniom powstrzymać od głośnego mówienia?

I tak wśród klas młodszych najciszej zachowywali się tego dnia przedszkolaki z Malucholandii, natomiast wśród klas starszych wygrała klasa VI. To właśnie oni zostali nagrodzeni za wzorowe zachowanie dając przykład innym.

 

Opracowała

Beata Mirosław

   
© ALLROUNDER